Välkommen!

Dandelion AB är ett serviceföretag med inriktning på fastighetsomsorg och byggnationer. Vi är specialister på ytskiktsrenoveringar och ombyggnationer. Vi riktar oss främst till vårdbolag och kommuner med tar även uppdrag från andra uppdragsgivare och privatpersoner.

Kontakta oss
Vårdfastigheter

Vårdfastigheter

Specialister på vårdfastigheter och allmänna lokaler. Dandelion Bygg erbjuder inte allt inom bygg, men vi är bäst på det vi jobbar med. Fastigheter som hyser många människor slits hårt. Dessa lokaler kräver efterhåll och omsorg. Det ger vi dem. Vi är specialister på ytskikt och renoveringar.
Läs mer
Entreprenadsavtal

Entreprenadsavtal

Uppdrag från kommun, stat och landsting sker nästan uteslutande genom upphandling, men vi tar även uppdrag direkt vid behov från uppdragsgivare. I vårt medarbetarregister finns drygt 40-personer och samarbete med ett flertal byggbolag i Uppland, vilket gör att vi kan erbjuda större entreprenadsavtal.
Läs mer
Privat

Privat

Vi erbjuder traditionell snickarservice. Dock tar vi inte uppdrag att bygga hela hus, utan endast tillbyggnader, ombyggnationer, renoveringar och liknande.
Läs mer
Samhällsansvar

Samhällsansvar

Företags samhällsansvar (CSR, engelska Corporate Social Responsibility) kallas idén att företag ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.
Läs mer